olika varianter av stroke

Det finns flera olika varianter av stroke:

  1. Ischemisk stroke: Orsakas av en blockering i en blodkärl som förhindrar blodflödet till hjärnan.
  2. Hemorragisk stroke: Orsakas av en bristning i ett blodkärl i hjärnan, vilket leder till blödning och minskat blodflöde.
  3. Transitorisk ischemisk attack (TIA): Kallas också för ministroked, och orsakas av en temporär blockering av blodflödet till hjärnan som vanligtvis återgår till det normala inom några minuter.
  4. Embolisk stroke: Orsakas av en blodpropp som bildas någon annanstans i kroppen och sedan förs med blodet till hjärnan där den orsakar en blockering.
  5. Lacunär stroke: En mindre stroke som påverkar de små blodkärlen i hjärnan, vilket kan leda till symtom som svaghet eller förlamning i ena sidan av kroppen.

det är viktigt att söka medicinsk hjälp omedelbart om man misstänker att man har drabbats av en stroke, eftersom tidig behandling kan minska risken för allvarliga komplikationer och skador.

att gå vidare en stroke

Man säger Hoppet är det sista som överger människan,ett känt citat som betonar människans styrka och förmåga att fortsätta tro på en […]